Logo

41 Hun blir så sint når de andre vil leke annerledes enn henne

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

I løpet av kurset vil foreleser komme inn på følgende temaer:

  • Stigmatisering og negative mønster som opprettholdes.
  • Fra «ei vanskelig jente» til «ei jente med lekekraft».
  • Evnerik – fra individfokus til lekekultur.
  • Støtte utenfor lek. Støtte i lek.
  • Lekegruppe – hva og hvordan?

Terje Melaas er Lekeombud i Norge, og er opptatt av hvordan personalet i barnehager, SFO og skoler kan støtte barn til å leke. Terje har skrevet en rekke artikler og bøker om temaet.