Logo

02 Hva er ASK og hvordan komme i gang med god og fornuftig bruk

FREDAG

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Alle barn og elever har behov for å oppleve seg som en viktig del av det sosiale felleskapet og læringsmiljøet de deltar i hver dag, men dessverre er det flere som holdes utenfor. Språket er vårt viktigste redskap for å kommunisere, tenke og lære. For å sikre at barn og elever får mulighet til å si det de mener, tenker og føler og ikke være avhengig av at andre skal snakke for dem, er det viktig å starte tidlig med alternativ og/eller supplerende kommunikasjon.

ASK er alt som hjelper en person til å kunne kommunisere og på dette kurset får du kjennskap hva som er lurt og fornuftig å starte med på en generell basis.

Rita Lie er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har jobbet mange år i barnehage og skole, hvor ASK som et allmennpedagogisk tilbud har stått høyt i fokus. Nå jobber hun som Spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge. Hun er en levende og engasjerende foredragsholder å høre på!

«Jeg mener at voksnes kunnskap om språklige utfordringer må styrkes og at holdninger til barn og unge må utfordres, noe jeg forsøker å oppnå gjennom mine kurs og foredrag».

Kurset arrangeres i samarbeid med Dysleksi Norge.