Logo

027 Hva gjør vi med Mari (3) og Magnus (14)? Om tverrfaglig samarbeid i praksis.

FREDAG

09.00-12.00Sted:

Brynhild Belsom og Inger Ulleberg

AVLYST