Logo

027 Hva gjør vi med Mari (3) og Magnus (14)? Om tverrfaglig samarbeid i praksis.

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Brynhild Belsom og Inger Ulleberg

Med utgangspunkt i et digitalt case drøfter vi muligheter og utfordringer i tverrfaglig samarbeid. Caset omfatter både Mari på 3 år, Magnus på 14 år og resten av familien deres. Vi ønsker å fokusere på ressurser hos familien og i kommunen og se på muligheter for medvirkning i det tverrfaglige samarbeidet. Seminaret vil omfatte både foredrag om tverrfaglig samarbeid og drøftinger i grupper og i plenum.

Deltakere må ha med pc/mac/pad. Deltakere vil få tilgang til utarbeidet digitalt case og ressurssider som kan brukes i etterkant.

Brynhild Belsom er enhetsleder for familie og helse i Rælingen kommune. Hun har utdanning som sosionom med videreutdanninger i familieterapi, sosialt arbeid med utsatte barn og unge og helseledelse. Arbeidserfaring har hun fra kommunal barneverntjeneste og ledelse. Hun er også leder for Rælingen kommunens utvalg for samordning av forebyggende arbeid for barn og unge (SafiR).

Inger Ulleberg er dosent i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Inger har jobbet i Oslo-skolen i en årrekke, og har i den forbindelse hatt et utstrakt tverrfaglig samarbeid. Ved OsloMet har hun deltatt i det tverrfaglige prosjektet Interact der studenter møtes på tvers av utdanninger. Hun var prosjektleder for Rælingen-prosjektet som en del av Interacts aktiviteter. Hun har sammen med Per Jensen skrevet boka «Mellom ordene – kommunikasjon i profesjonell praksis».