Logo

063 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1015

Terje Melaas

  • Det synes hos barna
  • Det synes hos personalet
  • Det synes på tidsbruken
  • Det synes i det fysiske miljøet
  • Det synes i den pedagogiske bevisstheten

Terje Melaas har voksenstøtte som spesialfelt. Han har blitt oppnevnt som lekeombud og arbeider som universitetslektor ved universitetet i Sørøst-Norge.

Kurset går også på lørdag.