Logo

012 Hva trenger de yngste barna i barnehagen ? Om stress, tilknytning og emosjonell utviklingsstøtte

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Stensberggt. 26-28, Rom X158

Marit Bergum Hansen

Mange småbarn tilbringer mye tid i barnehagen adskilt fra sine foreldre. Noen utfordringer peker seg ut; kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner til noen ansatte og hvordan de små barna blir sett og møtt på emosjonelle behov. Dette utgjør kjernen i et tilpasset barnehagetilbud der de minste barnas behov for utviklingsstøtte og de ansattes kapasitet til relasjonsutvikling og kompetanse i møte med småbarns gråt, frustrasjon og sinne, er sentralt.

Marit Bergum Hansen er pedagog og har ledet Aline spedbarnssenter og det nasjonale spedbarnsnettverket. Hennes styrke er å anvende forskningsbasert kunnskap i hverdagslige situasjoner på en måte som gjør at verdier og holdninger og egen væremåte blir berørt.