Logo

019 Hvordan forstå og håndtere vanskelige følelser hos barn?

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, RomPA110/113

Aksel Inge Sinding

Barns følelser kan være intense, uforståelige og være vanskelige å håndtere både for barnet selv og oss rundt. Hvordan kan vi som trygge, varme og kloke voksne hjelpe barn med å kunne forstå, nyttegjøre seg av og regulere egne følelser?

I dette kurset dykker vi inn i følelsenes verden. Gjennom emosjonsteori og verktøy fra emosjonsfokusert foreldreveiledning vil vi se nærmere på hva som kjennetegner følelser, når følelser blir vanskelige og hvordan vi kan håndtere følelser på en sunn og klok måte som er bra for barnets emosjonelle utvikling. Vi vil se nærmere på ulike følelsene, hva de ulike følelsene gjerne trenger, hvordan vi kan validere følelser og sette sunne og fleksible grenser.

Aksel Inge Sinding er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo. Han jobber med ungdom, voksne og foreldre, og er spesialisert i emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Aksel brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse, gjennom artikler, kurs og foredrag, og står bak følelseskompasset.no og boka Klok på Følelser.