Logo

17 FULLTEGNET. Hvordan forstå og håndtere vanskelige følelser hos barn?

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barns følelser kan være intense, uforståelige og være vanskelige å håndtere både for barnet selv og oss rundt. Hvordan kan vi som trygge, varme og kloke voksne hjelpe barn med å kunne forstå, nyttegjøre seg av og regulere egne følelser? .

I dette kurset dykker vi inn i følelsenes verden. Gjennom emosjonsteori og verktøy fra emosjonsfokusert foreldreveiledning vil vi se nærmere på hva som kjennetegner følelser, når følelser blir vanskelige og hvordan vi kan håndtere følelser på en sunn og klok måte som er bra for barnets emosjonelle utvikling. Vi vil se nærmere på ulike følelsene, hva de ulike følelsene gjerne trenger, hvordan vi kan validere følelser og sette sunne og fleksible grenser. Kurset retter seg spesielt til de som jobber med barn i barnehage eller barneskole, men er også relevant for ungdomsskole og videregående

Aksel Inge Sinding er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo. Han jobber med ungdom, voksne og foreldre, og er spesialisert i emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Aksel brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse, gjennom artikler, kurs og foredrag, og står bak følelseskompasset.no og bøkene Klok på Følelser og Selvkritisk.