Logo

011 Hvordan jobbe praktisk med trygt og godt skolemiljø?

FREDAG

13.30-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Bente Granberg og Mari Lundhaug Pharo

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Dette kurset vil ha fokus på hvordan man kan jobbe forebyggende på skole, – klasse -og individnivå. Kursholderne vil ha fokus på praktiske eksempler og verktøy.

Bente Granberg og Mari Lundhaug Pharo er begge spesialrådgivere innen trygt og godt skolemiljø i Bærum kommune, og har også tittelen Trygg-kontakt. Begge har erfaring blant annet som kontaktlærer, avdelingsleder og rektor.