Logo

67 Hvordan kan interkulturell kompetanse styrkes gjennom de viktige øyeblikkene i barnehagen?

LØRDAG

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Dette kurset vil legge vekt på forståelse for annerledeshet og utenforskap. Gjennom dette kurset vil deltakerne få vite hvordan det er å jobbe i både en barnehage som er beriket av mange forskjellige kulturer og språk, og hvordan det er å jobbe i en flyktningbarnehage. Deltakerne vil få høre forskjellige praksisfortellinger der de ansatte har møtt forskjellige utfordringer, men også hvordan de har klart å løse disse utfordringene. Kurset vil inneholde personlig historie som kobles til barnehagen. Hensikten med dette kurset er å motivere og inspirere deltakerne, og skape forståelse.

Titlene i kurset er:
• Det første møte med Norge
• Hvordan kan de ansatte i barnehagen jobbe mot utenforskap og skape forståelse 
• Trodde hun var norsk
• Å jobbe i flyktningbarnehagen

Friha er en svært kompetent pedagog med spesiell høy kompetanse innenfor interkulturelt arbeid. Hun jobber som pedagogisk leder i en flyktningbarnehage og har vært en av de viktigste brikkene i å heve kvaliteten på foreldresamarbeidet i kraft av denne dybdekunnskapen. Hun er en brobygger og setter respekt og integritet høyt. Friha tar master i interkulturelt arbeid og har tidligere tatt kurs i flerkulturell forståelse og kommunikasjon, samt et kurs i dramaterapi ved NTNU. Hvis du enda ikke har hatt gleden av å møte Friha, så har du noe å se frem til!

Kurset arrangeres også fredag.