Logo

078 Hvordan kunsten og leken utfyller hverandre i estetiske læringsprosesser

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 213

Ragnhild Bøhle og Ingrid Skarprud

Hvilke handlingsrom oppstår når vi tilrettelegger for at barn skal oppleve, skape og dele kunst for, med og av barna selv? Hva må til for å kunne samarbeide med personalgrupper på tvers? Etter dette foredraget vil du sitte igjen med kunnskap og konkrete tips om kommunale samarbeidsmodeller fra Kulturbarn prosjektet og praktiske eksempler på arbeid med estetiske læringsprosesser.

Vi vil vise til konkrete eksempler på bruk av pedagogisk dokumentasjon og hvordan en kan knytte prosjektarbeid opp mot Rammeplan for barnehagen, Rammeplan for kulturskolen og St. meld. 18. (2020- 2021).

Ragnhild Bøhle har bl.a vært prosjektleder for Kulturbarnprosjektet i 2 år. Hun er utdannet faglærer i musikk og drama for barnehagebarn og for elever i grunnskolen. Hun har lang erfaring som pedagog og som prosjektleder av ulike utviklingsprosjekt både for barnehage, grunnskole, SFO, korps og kulturskole. Til daglig jobber hun som seniorrådgiver i Kulturtanken og deltar i utviklingsarbeidet av Den kulturelle skolesekken.

Ingrid Skarprud har bakgrunn som barnehagelærer, forsker og visuell kunstner. I Kulturbarnprosjektet har hun gjennomført aksjonskunst og ulike kunstmøter med barnehagebarn fra 1 – 5 år. Hun har i tillegg lang erfaring med å gjennomføre ulike kompetansetiltak for personalgrupper. Til daglig er hun er kunstnerisk leder for Bortigard Barnehage i Bergen. Hun tar for tiden Master i kreative fag og læringsprosesser ved Høgskolen på Vestlandet.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kulturtanken.