Logo

01 Hvordan lykkes med lese- og skriveopplæringen etter fagfornyelsen?

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

I løpet av dette kurset vil du bl.a. lære om:

– å gi elevene motivasjon, glede og mestring i faget gjennom gode undervisningsforløp 
– lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng 
– lese og skrivestrategier i bruk
– å tilpasse undervisningen til alle elevene – uten å knekke nakken selv
– å jobbe med skriving med utgangspunkt i gode felles leseopplevelser 

Du får konkrete tips og metoder og forslag til undervisningsopplegg 

På kurs i dag – i klasserommet i morgen 

Ingeborg Anly er lese og skriveveileder på Huseby skole i Oslo og har også et brennende hjerte for litteraturformidling og pedagogisk bruk av skolebiblioteket. Hun er medforfatter på to norskverk for mellomtrinnet, Kaleido og Norsk fra Cappelen Damm. Hun holder mange fagkurs for lærere og er opptatt av å være konkret og praksisnær.