Logo

041 Hvordan lykkes med tiltak og spesialundervisning for vanlige lærevansker? Forskningsbaserte strategier

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Monica Melby-Lervåg

Kurset vil gjennomgå hvordan man kan bygge opp tiltak og gjennomføre spesialundervisning for elever med språkvansker, lesevansker, matematikkvansker og generelle lærevansker siste året i barnehagen eller på barnetrinnet. Selv om disse vanskene er ulike, er det en del felles prinsipper som vi vet har god effekt. Det er også en del ting man bør ta hensyn til som også er spesifikke for hver av disse vanskene.

Kurset vil vektlegge hva vi vet fra forskning som kan fremme barnas læring. Kurset vil ta sikte på å vise forskning som er direkte relevant for det som skjer i spesialundervisning. Jeg vil ta utgangspunkt i tiltak og intervensjoner hvor forskning viser positive effekter, og som er utviklet og prøvd ut i egen forskergruppe.

Monica Melby-Lervåg er professor på institutt for spesialpedagogikk,Universitetet i Oslo, og forsker på språkutvikling, leseferdighet og matematikkutvikling. Hun har publisert en rekke artikler om dette og har også en blogg, «Læringsbloggen«, hvor hun ofte skriver om disse temaene. Hun er svært engasjert i spesialundervisning og hvordan vi kan få utnyttet det potensialet spesialundervisning har til å fremme elevenes læring. Hun er tydelig på at spesialundervisning slik det ofte fungerer ikke har god nok kvalitet og at dette er et hinder for disse barnas læring og utvikling.