Logo

041 Hvordan lykkes med tiltak og spesialundervisning for vanlige lærevansker? Forskningsbaserte strategier

FREDAG

13.00-16.00Sted:

Monica Melby-Lervåg

AVLYST