Logo

001 Hvordan møte utfordringer med dialog?

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 511

Kristin Arnsjø Bakken og Gunhild Solem

Kurset gjennomføres som en workshop. Det gir et teoretisk grunnlag og praktisk verktøy for å bygge, vedlikeholde og reparere relasjoner til – og mellom elever. Kurset tar opp følgende tema: sosiale ferdigheter og livsmestring, organisering og bruk av dialogsirkel, konfliktanalyse/konfliktdempende kommunikasjon og konflikthåndtering med fokus på megling.

Det legges opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.

Mål: Bidra til innsikt som styrker skolens grunnlag for et trygt og godt skolemiljø – og god håndtering av konflikter og saker som oppstår.

Kristin Arnsjø Bakken er utdannet førskolelærer med videreutdanning i veiledningspedagogikk, hovedfag i pedagogikk og pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Hun er sosiallærer på Disen skole, som har vært en Trygg læring-skole siden 2001. Kristin er Trygg Lærings-instruktør og holder kurs om forebyggende konfliktarbeid i regi av Trygg læring.

Gunhild Solem er avdelingsleder for elevtjenesten ved Etterstad vgs i Oslo. Hun er styreleder og kursinstruktør for Trygg Læring og tidligere mobbeombud i Rogaland fylkeskommune. Hun har 20 års erfaring fra videregående skole som lærer, elevrådskontakt, rådgiver og lærebokforfatter. Gunhild er allmennlærer med Master i Education and Development. I tillegg har hun videreutdanning innen sosialpedagogikk, migrasjonspedagogikk, psykisk helsepedagogikk, mobbing og karriereveiledning, samt ledelsesfag fra BI.

Kurset arrangeres i samarbeid med Trygg Læring.