Logo

53 Hvordan samtale med barn ved bekymring for vold, overgrep og omsorgssvikt?

FREDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Gjennom foredraget lærer du praktisk samtalemetodikk for hvordan du effektivt og på en ikke-ledende måte kan kommunisere med barn når du er bekymret for at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Dette er viktig kompetanse, fordi forskning finner at det er tydelige sammenhenger mellom hvordan voksne kommuniserer, og hva barn forteller (eller ikke forteller). Foredraget henvenderseg til både barnehage- og skoleansatte.

Harald Dean jobber som familieveileder i Barneverntjenesten bydel Vestre Aker. August 2021 debuterte han som fagbokforfatter med boken «Utforskende bekymringssamtaler: Samtaler med barn i barnehagen ved bekymring for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt (Fagbokforlaget, 2021). Han brenner for å skape mer åpenhet om tabubelagte temaer, og gjøre sensitive samtaler mer håndterbare.