Logo

68 Hvordan skal vi utvikle et matematisk tankesett?

LØRDAG

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Fagfornyelsen stiller krav til at man skal arbeide utforskende, problemløsende og kreativt i matematikk. Det krever at man arbeider på nye måter enn de tradisjonelle: Man må ha et matematisk tankesett. 

Mange elever synes matematikk er vanskelig. Dette kan skyldes at de ikke har en forståelse, men tenker at man må pugge en rekke formler og prosedyrer, og at man må jobbe raskt. En erfaring de har fått med seg gjennom typiske tester og kartlegginger, hvor det handler om å svare riktig på flest mulig oppgaver. Tester og kartlegginger har i liten grad tatt inn over seg å måle forståelse og progresjon, men har sett mest på resultat. Dette er i ferd med å endre seg noe, samtidig som mange er usikre på hvordan de da skal undervise og teste i faget. 
I vårt verksted ønsker vi å sette fokus på noen av disse utfordringene og hvordan de kan løses. Du vil blant annet få en innføring i hva som kjennetegner et matematisk tankesett og hvordan det å ha et growth mindset har betydning for læring.

Eva Bratvold er en anerkjent kursholder, spesielt i forhold til sitt arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse og skoleutvikling på alle nivåer i skole-Norge. Eva har arbeidet både nasjonalt og internasjonalt, og er i tillegg til å være produktansvarlig hos KF også høgskolelærer på Høgskolen i Østfold, seksjon for IKT og læring. Hun har arbeidet med de fleste leverandører til sektoren, er lærebokforfatter og produsert en betydelig mengde undervisningsopplegg til bruk i skolen.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kommuneforlaget.

Kurset går også på fredag.