Logo

002 Hvordan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn?

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Litteraturhuset, sal Wergeland

Nina Indseth Bråthen

I barnehagen jobbes det med ulike fokusområder, og språk er grunnlaget for dem alle. Språk gir oss identitet, fellesskap og tilhørighet. Barn bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. Vi må oppmuntre barn med to- og flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk. Vi må skape et variert språkmiljø der alle barn uavhengig av bakgrunn, får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre. Dette er et praktisk kurs om språkutvikling, flerspråklighet – likheter og ulikheter, og språkstimulering i hverdagen.

Nina Indseth Bråthen har flere års erfaring fra barnehage, og arbeider systematisk med språkstimulering av små barn – både minoritetsspråklige barn og barn med spesielle behov.
Hun er forfatter av Språkkista, praktisk språkstimulering og er en erfaren kursholder.

Kurset arrangeres i samarbeid med GAN Aschehoug.