Logo

08 Hvordan tilrettelegge for et trygt og godt skolemiljø?

FREDAG

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset vil ha fokus på forebygging av gode og trygge læringsmiljøer med vekt på systemtiltak. Erfaringsbasert kompetanse og konkrete verktøy vil vektlegges.

Bente Granberg jobber som Trygg- kontakt og spesialrådgiver i Bærum kommune. Arbeidsoppgaver er å støtte skoler og foresatte i 9a saker, og kompetanseheving kommunalt i å skape trygge og gode læringsmiljøer. Hun har tidligere erfaring som lærer, avdelingsleder og rektor, og veileder også i det nasjonale læringsmiljøprosjektet.