Logo

35 Hvordan utvikle barnehagens kvalitet ved bruk av analyseverktøyet EBBA?

FREDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Ønsker du å utvikle kvaliteten i din barnehage?

Det har de senere årene blitt forsket mer på kvalitet i barnehagen, både i Norge og internasjonalt. Gjennom dette kurset ønsker vi å gi innsikt i hvordan man kan implementere denne kunnskapen i barnehagens praksis gjennom systematisk utviklingsarbeid ved bruk av EBBA.

EBBA er et digitalt analyse- og observasjonsverktøy for kvalitetsutvikling i norske barnehager, som fokuserer på barnas vilkår for omsorg, lek, læring og danning. EBBA analyserer barnehagens observasjoner, og gir forslag til hva man kan gjøre for å gi barna et bedre tilbud. Resultatene fra observasjonen gir grunnlag for refleksjon og utvikling, og barnehagen kan følge sin utvikling over tid. Målet med kurset er å støtte dere på veien til å skape En Bedre Barnehage for Alle.

Helga Norheim er barnehagelærer med doktorgrad fra Universitetet i Sør-Øst Norge, tilknyttet forskningsprosjektet ISOTIS, hvor hun undersøkte barnehagers samarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn. Hun er i dag førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.

Erik Eliassen er barnehagelærer med doktorgrad fra OsloMet og forskningsprosjektet GoBaN, hvor han studerte effekten av kvalitet og tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale utvikling. Han har vært postdoktor ved Folkehelseinstituttet (FHI) i forskningsprosjektet MoBaKinder, og forsker i forskningsprosjektet GoBaN-skole ved OsloMet.