Logo

03 Hvorfor bruke tid på å snakke med barn?

FREDAG

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barn har mye fornuft å komme med, men det krever at vi tilrettelegger for en god samtale på riktig tidspunkt. Ingen barn er spesielt fornuftige midt i store følelser, ikke vi voksne heller. Det er bare det at vi voksne sjeldnere ender opp i de største følelsene, fordi hjernen vår er ferdig utviklet. 

Nøkkelen til alle gode samtaler med barn er kontakt. God kontakt krever at dine følelser er i ro, du må lære deg smarte triks for å overstyre de superkjappe speilnevronene i hjernen din. Disse plukker opp barnets følelser og speiler dem i deg, så du skal ha empati. Problemet er at barnet trenger din ro for at deres speilnevroner skal kopiere dine følelser. 

Vi gir deg teknikkene for å roe ned, skape kontakt med barnet og så snakke med barn på en måte som gjør at de føler seg sett. Da kan de ta inn læring og gjøre ting annerledes neste gang de store følelsene settes i gang. 

Cecilie Bjaarstad Angelskår er profesjonsutdannet pedagog og psykolog. Cecilie har lang og bred erfaring innen endrings- og utviklingsarbeid på individ, gruppe og systemnivå rettet mot barn, unge og deres familier. Hun har særlig spisskompetanse for tilrettelegging av endring og læring på systemnivå.

Vibeke Helena Borge er utdannet psykolog og har jobbet med barn og voksnes psykiske helse innenfor privat og offentlig sektor siden 2002. Vibeke er opptatt av å normalisere ulike psykologiske prosesser der det er hensiktsmessig for å forebygge psykisk uhelse. Individet må forstås ut i fra systemet det lever i.