Logo

14 «I DAG HAR DU ENDA IKKE SETT MEG ENDA!», sa Per. Se meg, hør meg, forstå meg.

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hvordan merker Per at du ser ham og vet at han finnes? Er du innstilt på å ta imot
barnets innspill? Hva uttrykker barnet – verbalt og non verbalt? Hva trengs for at barnet
skal få tilgang til sin egen uttrykksform og sitt eget repertoar? Og hvordan kan du bruke
alt barnet kommer med for å anerkjenne det, gi det selvfølelse og bekrefte dets
eksistens?
Her er det snakk om din evne til å gi, formidle, samspille og improvisere. Din evne til å
være åpen for det uforutsigbare og avvike fra planene, vil motivere barnet til å fortsette
å uttrykke seg og holde kontakten med deg.
For hva betyr ellers respekt for barn?

Nuria Moe er kursholder på fulltid, opprinnelig fra Barcelona der hun tok lærerutdanningen. Hun har utdannet seg til førskolelærer i Norge. Hun har videreutdanning i barnelitteratur og formidling, og grunn-mellom- og storfag i drama og teater og kommunikasjon. Hun har skrevet bøkene: Samlingstunden som sentrum i barnehagen og I dag er det fortsatt tid!