Logo

Vanlige spørsmål

VIL STEVNET 2021 AVLYSES GRUNNET KORONA-KRISEN?

Nei, stevnet blir gjennomført. Men det blir begrensinger i antall deltakere satt av OsloMet – Storbyuniversitet.

NÅR KOMMER KURSGUIDEN I POSTEN?

Kursguiden sendes ut i starten av august, kursprogrammet vil være klart i starten av juli.

NÅR HOLDES STEVNET I 2022?

Stevnet avholdes alltid fredag og lørdag i uke 44. I 2022 er datoene 4. og 5.11.22.

KAN MAN RINGE DERE?

Vi har dessverre ikke kapasitet til telefon utenom i stevnekontorets åpningstider.

HVA GJØR JEG HVIS JEG ØNSKER Å HOLDE KURS?

Fristen for å søke om å holde kurs på stevnet i 2021 var 15. mars 2021. For å holde kurs i 2022, send en epost (post@ostlandsklarerstevne.no) der du beskriver kursets innhold, målgruppe og varighet (helst 2/2,5/3 t) samt egen bakgrunn.

PERSONVERNERKLÆRING