Logo

026 Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Stensberggt. 26-28, Rom X007

Trude Barstad og Mona Hanssveen

I et forebyggende perspektiv ønsker vi å nå ut til deg som er sammen med barn hver dag. På Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Oslo møter vi mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, og pårørende. Hva forteller de vi treffer?

Hva er seksuelle overgrep? Hvorfor er det vanskelig for barn å gi uttrykk for det de har opplevd? Hvordan preger det relasjonelle traume møtet mellom deg og barnet? Hvordan kan du som fagperson bli tryggere på temaet? Hvordan kan vi forebygge at overgrep skjer? I dette kurset vil vi snakke om disse spørsmålene.

Trude Barstad er barnehagelærer og gestaltcoach, med etterutdanning innen sosialpedagogikk og nettverksintervensjon.

Mona Hanssveen er utdannet sosionom og har erfaring fra krisesenter og barnevern.

Kurset arrangeres i samarbeid med Nok. Oslo – Senter mot Incest og seksuelle overgrep.