Logo

28 Inkluderende praksis – noen spør etter meg!

FREDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

En inkluderende praksis bidrar aktivt til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å høre til.
Kursholder Terje Wiik tar i løpet av disse timene for seg hvordan voksne kan bidra til at barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og fellesskap med andre barn og voksne, mens Ronny Brede Aase bidrar med refleksjoner og erfaringer fra eget liv knyttet til temaet.

Du vil bli utfordret på å se nærmere på egen voksenrolle:
Hvordan er denne knyttet til det å skape gode arenaer for inkludering, lek og vennskap? Hvordan kan du bidra til å fremme inkludering og ha en variasjon i tilbudet som tar hensyn til barnegruppen og barnas alder, utvikling og interesser?

De viktige overgangene, inspirerende leke- og læringsmiljø og aktiviteter som fremmer inkludering får også plass i dette kurset.

Terje Wiik er pedagog og leder av det nasjonale Nettverket! for SFO hvor han har jobbet de siste 14 årene.
Han har 30 års erfaring som barneveileder og leder, samt som inspirator og kursholder for over 35 000 ansatte.

Ronny Brede Aase er en av våre mest populære programledere i TV og radio og en tydelig stemme når det kommer til inkludering.
Han har selv vokst opp med en synshemming, og følt på hvor viktig det er å bli møtt som et menneske og ikke bare en funksjonshemming av samfunnet rundt.

Terje og Ronny har også samarbeidet med Udir i forbindelse med kompetansepakken «Inkludering».