Logo

22 Mestring sammen med andre – om voksnes ansvar for inkludering i barnehagen

FREDAG

09.00-11.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse, ferdigheter og individuelle sårbarheter. Ingen er vel uenig i det, men når vi observerer enkeltbarn oppdager vi kanskje at det er mer utfordrende enn vi skulle ønske. Spørsmålet blir, hva kan vi gjøre for å gi alle barn opplevelsen av mestring sammen med andre?

Kurset vil belyse ulike innfallsvinkler og presentere noen konkrete verktøy i arbeidet med å inkludere alle barn.

Hege Tryggestad har jobbet med lek, læring og inkludering av førskolebarn i 26 år. Hun er utdannet vernepleier med master i atferdsvitenskap. For tiden gjennomfører hun en doktorgrad ved OsloMet med fokus på læringsmiljø og inkludering i barnehagen, i tillegg til arbeidet som fagleder i barnehageteamet i Nordre Follo kommune.