Logo

023 Mestring med andre – om de voksnes ansvar for inkludering i barnehagen

FREDAG

13.00-15.30Åpent for alleSted: Stensberggt 26-28, Rom X158

Hege Tryggestad

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse og ferdigheter. Det vil bli stilt spørsmål om inkluderende fellesskap virkelig er for alle, og hva voksenrollen betyr i denne sammenheng.

Hege Tryggestad har jobbet med lek, læring og inkludering av førskolebarn i 25 år. Hun er utdannet vernepleier med master i atferdsvitenskap. I dag jobber Hege som stipendiat ved OsloMet hvor hun forsker på læringsmiljø i barnehager for barn med behov for spesiell tilrettelegging. Hun jobber også som fagleder for barnehagemiljøteamet i Nordre Follo kommune, med hovedfokus på et godt læringsmiljø, spesialpedagogisk hjelp og like muligheter for alle barn.