Logo

024 Prinsesse Ivar

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom A 357b

Marion Arntzen og Mona Renolen

Barnehagen skal fremme likestilling og likeverd, uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det kan imidlertid være utfordrende å finne ut hvordan kjønnsperspektivet skal følges opp i praksis.

Barna som ikke er gutt eller jente på «riktig» måte, er sårbare allerede i barnehagealder. Dette gjelder ikke minst de barna som har en annen kjønnsidentitet enn den vi ser og anerkjenner. Samtidig er kjønnsperspektivet viktig i møte med alle barn. UngIDag-utvalget (NOU 2019:19) pekte på hvordan kjønnsstereotypier fortsatt preger barns oppvekst, og hvordan dette begrenser gutter og jenter på ulike måter.

Kursholderne gir en innføring i hvordan kjønnsmangfoldet kan sees og ivaretas i den pedagogiske praksisen. Innholdet bygger på fagboka «Prinsesse Ivar» og gir deg kunnskap om kjønnsmangfold blant barn gjennom forskning, fortellinger, film og refleksjon.

Marion Arntzen har siden 1996 drevet lavterskeltilbud for mennesker i alle aldre som har utfordringer knyttet til kjønnsidentitet, ved Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk. Hun sto bak NRK-dokumentaren «Jentene på Toten».

Mona Renolen har arbeidet med fagområdene oppvekst, kjønn og likestilling innen forvaltning, forskning og praksisfelt. Hun jobber i dag som seniorrådgiver ved Likestillingssenteret på Hamar.

Kurset arrangeres i samarbeid med GAN Aschehoug.