Logo

120 Ja takk, HJERNE!

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Tom Rune Fløgstad og Grete Helle

Ønsker du påfyll om barn og hjernen deres? Synes du det er spennende med nyere forskning og teori blandet med massevis av praksis?

Foredragsholderne har nylig skrevet boka «Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke». I løpet av tre timer vil du få et innblikk i alt fra den livsviktige søvnen til lekens betydning for selvregulering og hvorfor Memory spill på I – PAD er veldig langt unna hjernevennlig praksis! Du vil få se filmen om de grunnleggende ferdighetene som viser hva som skal til for at kroppen kan lære hjernen å tenke og dessuten masse tips og ideer til hvordan din praksis kan bli enda mer hjerne – (og dermed barne-) vennlig!

Grete Helle har i 20 år arbeidet sammen med Tom Rune Fløgstad i Ringer i vann. De har skrevet 7 bøker sammen, arrangerer pedagogiske konferanser og studieturer og foreleser på egne og andres konferanser og arbeider i utviklingsprosesser over flere år med skoler og barnehager. www.facebook.com/ringerivann og www.ringerivann.no/alt-jeg-kan