Logo

046 #JegErHer – om vold og overgrep mot barn

FREDAG

09.30-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 318

Silje Vold

Hva kan du som som jobber med barn i barnehage, AKS og skole gjøre for å bidra til forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn? Kurset vil gi bakgrunnsinformasjon om vold og seksuelle overgrep, kunnskap om hvordan snakke med barn kom dette temaet, og hva voksne kan gjøre når de er bekymret. Deltakerne vil få en innføring i forskjellig undervisningsmateriell fra Redd Barna som kan brukes for å gi barn kunnskap om hva vold og overgrep er, at det aldri er deres skyld, og hvordan de kan få hjelp.

Silje Vold jobber i Redd Barna, som spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep. Silje jobber med å innhente ny kunnskap om vold og overgrep, påvirke politiske prosesser for å sikre barn i Norge bedre beskyttelse, og utvikle verktøy og informasjonsmateriell til skoler og barnehager – og barn og unge selv. Silje Vold har også vært prosjektleder for Redd Barna sine samarbeidsprosjekt med NRK Super – om temadager om seksuelle overgrep i 2017 og temadager om vold mot barn i 2019.

Kurset arrangeres i samarbeid med Redd Barna.