Logo

045 «Kroppen min eier jeg» – et samtaleverktøy til bruk med barn 4-6 år om kropp, grenser og overgrep.

FREDAG

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Festsal

Silje Vold

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og hva barnehager kan gjøre for å bidra til forebygging og avdekking.
Kurset tar utgangspunkt i «Kroppen min eier jeg», en serie med animasjonsfilmer utviklet av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super, samt et helt nytt samtaleverktøy til bruk i barnehagen som er utviklet av Redd Barna og lansert i mai 2020.

Kurset vil gi bakgrunnsinformasjon om seksuelle overgrep, kunnskap om hvordan snakke med barn kom dette temaet, gi en innføring i hvordan filmene og samtaleverktøyet kan brukes i barnegruppa, samt bakgrunnsinformasjon og hva ansatte kan gjøre dersom de har mistanke om overgrep.

Silje Vold jobber i Redd Barna, som spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep. Silje jobber med å innhente ny kunnskap om vold og overgrep, påvirke politiske prosesser for å sikre barn i Norge bedre beskyttelse, og utvikle verktøy og informasjonsmateriell til lærere, barnehager og barn og unge selv. Silje Vold har også vært prosjektleder for Redd Barna sine samarbeidsprosjekt med NRK Super – om temadager om seksuelle overgrep i 2017 og temadager om vold mot barn i 2019.

Kurset arrangeres i samarbeid med Redd Barna.