Logo

100 Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, rom G418

Teresa K. Aslanian

Hva er kjærlighet, og hvordan kommer den til uttrykk i barnehagen? Hva har den med barnehagelærerens profesjonsutøvelse å gjøre? Nestekjærlighet er nedfelt i barnehageloven som en av grunnverdiene i den norske barnehagen. Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å oppleve kjærlighet.

Til tross for at vi vet at kjærlighet er helt essensielt i et barns liv, er det ofte uklart hva begrepet betyr i den barnehagepedagogiske konteksten. Kurset bygger på Teresa K. Aslanians bok «Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen» og hennes nyere forskning. Kursdeltakerne blir med på en reise i barnehagens kjærlighetshistorie før kompleksiteter ved den profesjonelle utøvelse av kjærligheten i barnehagen løftes frem fra barns, foreldres og ansattes perspektiver.

Teresa K. Aslanian er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Sørøst Norge. Hun er utdannet barnehagelærer og har doktorgrad i utdanningsvitenskap fra OsloMet. Hun er en tydelig stemme for barns rett til kjærlighet i barnehagen og er publisert i en rekke nasjonale og internasjonale tidsskrifter og publikasjoner. Hennes arbeid kaster lys på kompleksiteter ved møtet mellom barnehagens verdi-basert tradisjon og politiske føringer.