Logo

63 Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen

LØRDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Lek og språk og språk i lek!

Språket er ikke bare noe vi trenger for å kommunisere med, det er også noe vi kan leke med, tulle med og vri og vende på – en forutsetning for å mestre det. 

Hilde Dybvik er førstelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet, og forfatter av boka «Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen»

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk.