Logo

04 Konfliktarbeid i skolen – med gjenopprettende tilnærming

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset gjennomføres som en workshop med høy grad av deltakelse, erfaringsdeling og refleksjon.

Det gir et teoretisk grunnlag og praktisk verktøy for å forebygge, vedlikeholde og reparere relasjoner til – og mellom – elever/ansatte/foresatte. Kurset tar opp følgende tema: Sosiale ferdigheter og livsmestring, organisering og bruk av dialogsirkel, konfliktkunnskap/konfliktkommunikasjon/konfliktanalyse.

Mål med kurset: Bidra til innsikt som styrker skolens grunnlag for et trygt og godt skolemiljø- og god håndtering av konflikter og saker som oppstår. 

Kristin Arnsjø Bakken er sosiallærer på Disen skole, som har vært en Trygg Læring skole siden 2001. Kristin har mange års erfaring som Trygg Læring instruktør og har også holdt kurs om forebyggende konfliktarbeid i regi av Utdanningsetaten i Oslo. 

Gunhild Solem er avdelingsleder for elevtjenesten ved Etterstad vgs. Hun er styreleder og kursinstruktør for Trygg Læring og har også holdt kurs i emner innen klasseledelse for Bro Aschehoug. Gunhild har tidligere vært mobbeombud i Rogaland.

Kurset arrangeres i samarbeid med Trygg Læring