Logo

05 Kræsjkurs i foreldresamarbeid

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Foreldre er skolens viktigste samarbeidspartner. Hvordan kan vi få et godt skole/barnehage-hjem samarbeid som er basert på tillit og ansvar?

På kurset får du praktiske tips om hvordan bygge gode relasjoner gjennom måten vi kommuniserer på, både i individuelle samtaler og i grupper på foreldremøter. Tenkningen, metoden og verktøyet som blir presentert er basert på gjenopprettende tenkning.

Det legges opp til høy grad av deltakelse; et «Learning by doing» kurs.

Kristin Arnsjø Bakken er sosiallærer på Disen skole. Kristin er er Trygg Læring-instruktør, og har holdt kurs om forebyggende konfliktarbeid i regi av Utdanningsetaten i Oslo.

Gunhild Solem er leder for Elevtjenesten ved Etterstad vgs. Hun er styreleder og kursinstruktør for Trygg Læring, og har holdt kurs i emner innen klasseledelse for Bro Aschehoug. Gunhild har tidligere vært mobbeombud i Rogaland.

Kurset arrangeres i samarbeid med Trygg Læring