Logo

029 Mentalt beredt

FREDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 412

Ole André Bråten

Hvordan møter vi omstilling og endring, konflikter og kriser? Ansatte i skole og barnehage må være forberedt på å møte mange krevende situasjoner, og må derfor ha en god mental beredskap. Stadig flere rapporterer om møter med vold, trusler og trakassering som en del av sin arbeidshverdag. Omstilling og endringsprosesser som resultat av økende krav fra omgivelsene, kan være krevende å stå i – både som medarbeider og leder. 

På dette kurset vil du lære mer om hvordan du kan stå støtt i omstilling, endring – konflikt og krise. Det vil være fokus på hvordan du kan mestre stress, samt prestere i utfordrende og krevende situasjoner gjennom effektive teknikker for mental forberedelse. Du vil få innspill til håndtering av konflikter, verktøy for krevende samhandlingssituasjoner og råd for møter med små og store kriser.

Det vil være gjennomgående fokus på praktiske verktøy du kan ta i bruk etter kurset – både på jobb og privat. Du vil også kunne stille dine spørsmål underveis. Kurset bygger på forskningsbaserte, praktiske teknikker.

Ole André Bråten er en anerkjent krise- og konfliktforsker med bakgrunn fra FN, NATO og justissektoren. Han har utviklet og bidratt i flere nasjonale kompetanseprogram for oppvekst- og utdanningssektoren. Forfatter av boken Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren: forebygging av trakassering, trusler og vold (2019). Bråten har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han er kjent som en kunnskapsrik og engasjerende foredragsholder.