Logo

065 Kritisk tenkning for og med barn i alderen 5-8 år

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Margareth Sandvik

Dagens mediesamfunn kan være krevende for barn. Hva kan skolen og barnehagen gjøre for å forberede barna på en verden der fakta neglisjeres, konspirasjonen florer og folket møter politikere og medier med en stadig økende mistro?

Opplæring i demokrati og kritisk tenkning kan starte allerede i barnehagen og i 1. klasse, før barna kan lese eller skrive. Barna må få møte en kultur der det å snakke sammen og utveksle tanker er naturlig. De må få møte uenighet og lære å takle uenigheten: Ikke alle er enige, men vi kan være venner likevel! Slik kan de lære at saken har flere sider og at motparten også kan ha gode grunner for å mene noe.

Kurset vil gi konkrete tips til hvordan pedagogen kan arbeide med kritisk tenkning. Utvalgte resultater fra et pågående forskningsprosjekt om kritisk tenkning i skolen vil bli presentert. I dette prosjektet er bildebøker og nyheter didaktiske utgangspunkter for arbeid med kritisk tenkning og demokrati.

Margareth Sandvik er professor i norsk ved OsloMet. Hun har i mange år forsket på barns språkbruk, og hun har skrevet bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt. For tiden deltar hun i forskningsprosjektet KriT (Kritisk tenkning i barneskolen).