KURS 2019

- PROGRAM FOR 2020 BLIR KLART I JUNI

Søke? Ctrl+F

Hvordan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn?

Snakkepakken®, med på leken siden 1997!

Grep om begreper – en metodikk for begrepslæring

Språkmangfold og språkutvikling i barnehage og skole

Sprell i jungelen – et utviklingsverktøy for barnehager med fokus på samspill, lek og språk

"Hva er ASK - Alternativ og Supplerende Kommunikasjon? "

Nøkkelen til felleskapet er språk!

«KAN DU SI DET EN GANG TIL?» Fortell!

Lær 160 tegn med 19 kjente sanger – Sangkort med tegnstøtte

Hva er språk?

Hvordan møte utfordringer med dialog?

Se barnet og eleven innenfra – om arbeidet med tilknytning i barnehage og skole

Relasjonskompetanse i barnehage og skole – veien til et godt og inkluderende læringsmiljø

Den magiske sirkel - dialogsirkel som metode for å fremme gode relasjoner og god psykisk helse

Relasjonsarbeid barn og foreldre

Hva trenger de yngste barna i barnehagen? Om stress, tilknytning og emosjonell utviklingsstøtte

Skoleklubben - et kinderegg i overgang fra barnehage til skole både for barn og foresatte

INKLUDERING - Livsmestring starter i barnehagen!

Hvordan skape godt samspill i en hektisk barnehagehverdag?

Hjernen er ikke helt alene. Om omsorg, tilknytning og betydningen av trøst i oppveksten

Småsteg og Skolesteg – verktøy for arbeid med sosial- og emosjonell kompetanse

Oppmerksomhetens og kjærlighetens plass i barnehagen – med fokus på de yngste barna

Voksenrollen – noe større enn deg selv

«I DAG HAR DU ENDA IKKE SETT MEG ENDA!» - sa Per. Se meg, hør meg, forstå meg!

Du er viktigere enn du tror!

Relasjoner med barn

Forebyggende arbeid mot mobbing – det handler om de voksne

Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjon med barn

Kan selvfølelse og identitet fremelskes? – en oppgave for barnehage og skole?

Tydelige voksne med varme blikk - Nøkkeljakten inn til barna, i fred og kaos

Små og sårbare – forstå din betydning

Ivar kan ikke være prinsesse, for han er gutt!

"Vil du ikke være med å leke?" Om introverte barn - og litt om voksne

Den ordløse forbrytelsen: Incest og seksuelle overgrep mot barn

Forebygging av vold og trusler i skole og barnehage

Modig, kompromissløs og alltid på barnas side

Barns hverdagskriser

Evnerike barn: Hvordan kan stort læringspotensial støttes i barnehagealder?

Autisme/Asperger syndrom - det syns ikke, men det merkes!

Urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen: Kartlegging og tilrettelegging

Vi vil bidra! Barn og ungdoms egne bidrag til en bedre skole og barneverntjeneste

Forstå hvordan det er inn i meg, når jeg er ute av meg!

Når barns atferd gjør deg bekymret

Redde små - traumebevisst omsorg i barnehage og skole

Det høysensitive barnet i barnehage og skole

Kroppen min eier jeg - samtaleverktøy til bruk med barn 4-6 år om kropp, grenser og overgrep

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Fem om dagen for et godt psykososialt arbeidsmiljø

Hvordan lede store barnegrupper

Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i lederrollen

«Flaks» i hverdagen kan læres

Hva kan vi lære av de beste?

Meg selv som ressurs!

God tilbakemeldingskultur i personalgrupper

Slik takler du primadonnaer og vanskelige kolleger

Hvordan snu til offensivt og lærende tenkesett i organisasjonen?

En innføring i kartleggingsverktøyet KIDS - kvalitetsutvikling i barnehager

Se og forstå barn – om vurdering i barnehagen

Lek og lær med skogen gjennom fire årstider

Ja takk, HJERNE!

Hva er "fin" lek? Er leken i barnehagen truet?

Barn er budbringere - lekens betydning for livsmestring og psykisk helse

Se hele meg – tverrfaglig samarbeid om de minste

1-3 åringers risikolek i barnehagen

"Hode, skulder, kne og tå" – hverdagsmestring for førskolebarna

Lek og læring i friluft

Eldst i barnehagen – et glimt inn i førskoleopplegget «Lekbasert læring» fra Agderprosjektet

Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

1000 første dager – viktigheten av en helhetlig innsats for alle barn

Digitale verktøy - pedagogisk og kreativ bruk sammen med 1-3 åringene i barnehagen

Digital læring i barnehage og begynneropplæringen

Skogens mangfold og treets muligheter

Hvordan jobbe for å skape trygghet, engasjement og glede over artsmangfoldet i naturen

Gjør matematikken levende med samtale og utforskning!

Vannsekken – vann året rundt i barnehagen

Naturfag for de yngste i barnehagen

«Vi vil leke mer i dette spennende landet» - Erfaringer fra et matteprosjekt for 3-og 4-åringer

Nøtter for knøtter

Skaperverksted – et introkurs

HOLDBART – stoppe, lappe, bøte

Fritt broderi - Å tegne med nål og tråd

Trykk ditt eget tøynett!

Praktisk musikkarbeid med 1-3-åringene i barnehagen - hvorfor og hvordan?

Alle kan lage musikk!

Ukulele på 4 - 5 - 6 (Ukulelekurs for viderekommende)

Musikkterapi – utvikling gjennom relasjon og samhandling

Dans i barnehagen

Ukulele på 1- 2- 3

Trommekurs på djembe

Orienteringslek – moro med kart!

Latteryoga – en gledesfylt og effektiv metode for mer energi og motivasjon i skoledagen!

Mini-Røris - aktivitetsprogram for barnehage

Barns seksualitet og forebygging av overgrep

Mennesket før metoden – om livsmestring, krenkelser og sårbare barn i barnehagen

Robuste barn vokser på trær!

Matlaging i friluft