Logo

KURS VIA STRØMMING

Følgende kurs kan tilbys via strømming dersom de blir fulltegnet med fysiske deltakere:

005 Samisk kultur, historie, kultursensitivitet og fortellertradisjoner

007 Sangkort med tegnstøtte

008 Se barnet og eleven innenfra – om arbeidet med tilknytning i barnehage og skole

014 Hjernen er ikke helt alene. Om omsorg, tilknytning og betydningen av trøst de første årene

019 Hvordan forstå og håndtere vanskelige følelser hos barn?

022 Har barnehage og skole et ansvar for å utvikle barns selvfølelse?

023 Mestring med andre – om de voksnes ansvar for inkludering i barnehagen

026 Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

032 Med enkle «trykk» kan du skape bedre forståelse og forutsigbarhet for barn med språkvansker

037 Nedsatt hørsel – en usynlig funksjonshemning med store konsekvenser

040 Å være mor til et barn med autisme – hjemme og i møte med verden utenfor

045 «Kroppen min eier jeg» – et samtaleverktøy til bruk med barn 4-6 år om kropp, grenser og overgrep.

046 #JegErHer – om vold og overgrep mot barn

047 Alt kommer an på de ansatte

051 Slik takler du primadonnaer og vanskelige kolleger

052 Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

056 Lekens betydning – vårt profesjonsetiske ansvar

058 Robuste barn vokser på trær!

062 Eldst i barnehagen – et glimt inn i førskoleopplegget «Lekbasert læring»

063 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

064 Lek og inkludering som motvekt til utestengelse og mobbing

069 Digital læring i barnehage og begynneropplæring

078 Hvordan kan personalet samarbeide og styrke kunst- og kulturaktiviteter for barn?

090 Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

100 Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen

103 Med relasjoner og felleskap på dagsplanen

104 Tilvenning og foreldresamarbeid

108 Med enkle «trykk» kan du skape bedre forståelse og forutsigbarhet for barn med språkvansker

109 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

110 Språket, nøkkelen til felleskapet

111 Hva er ASK og hvordan komme i gang med god og fornuftig bruk

114 Takk for at du sier fra! Hvordan gi og motta tilbakemeldinger på en god måte?

115 Veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen

117 Ulikheter er glede, styrke og frustrasjon

118 Lag en naturlekeplass

123 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

130 På hvilke måter gir fagfornyelsen oss en unik mulighet til å bygge psykisk helse hos barn

131 Bli emosjonelt sterk! Livsmestring for lærere

134 Livsmestring – i et relasjonelt perspektiv