Logo

32 La oss snakke om ansattes rolle og ansvar i møte med barns lek!

FREDAG

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Rammeplanen presiserer at barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. Det betyr at vi må jobbe særlig målrettet og systematisk med nettopp leken for å skape gode og inkluderende miljøer for barna. Hva blir de ansattes rolle og ansvar da? Hva skal til for å skape inkluderende og psykisk helsefremmende lekemiljøer for barn? Og hvordan kan rom og relasjoner som spiller på lag, skape emosjonelt overskudd hos ansatte? 
Velkommen til en praksisnær og inspirerende forelesning.

Lene-Marie Monrad-Hole er fagformidler og fagansvarlig i STYD kommunikasjon AS. Hun er barnehagelærer, og har 20 års erfaring med barnehage. Hun har vært medforfatter i bøkene Samarbeid til barnets beste, Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager og Livsmestring i barnehagen – å bære sin egen bagasje. 

Lene Holte er fagformidler og markedsansvarlig i STYD kommunikasjon AS. Hun er barnehagelærer, og har over 20 års erfaring med barnehage. Lene har skrevet boken Pedagogikkens hjerte – en inspirasjonsbok om barns medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon, og har vært medforfatter i bøkene Samarbeid til barnets beste, Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager, Bli berørt, Bli Helstøpt og Livsmestring i barnehagen – å bære sin egen bagasje