Logo

092 La oss snakke om barn og psykisk helse!

FREDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Line Melvold

“Til bursdagen min ønsker jeg meg masse sprit. Så har jeg en maskin som kan fange koronaen. Da kan jeg sprute all spriten på den og redde verden”: Barn, snart 6 år.

Hannah Arendt var tydelig i sin tale: «Som voksne har vi en plikt til å ta ansvar for hva slags verden vi overlater til barna» . Da må vi også vise dem en verden vi alle har gode vekstforhold i. Erfaringene med korona er mange.
Disse timene snakker kursholder om sentrale begreper som kan fremme barns psykiske helse: resiliens, robusthet, barns karakterdannelse og autonomi – sett med innenfrablikk i barnehagen. Dette blir praksisnære og «nedpå» erfaringsdeling om hva det gode liv kan være for barn.

Line Melvold er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 26 års erfaring i og med barnehager. Hun er prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågikk i perioden 2017 – 2020. Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. De siste i rekken er Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager og Livsmestring i barnehagen – å bære sin egen bagasje.