Logo

121 Læring med fysisk aktivitet og lek

LØRDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Martin Hylland

Fysak i skolen er viktigere enn noen gang. Mer stillesitting og mindre aktivitet hver dag utgjør en helsefare for våre yngre generasjoner. Kurset i fysisk aktivitet i barneskolen gir deltakeren inspirasjon til aktiviteter som kan brukes i klasserom, gymsal, uteområdene og andre steder på skolen. Målet med kurset er å gi lærere, SFO-ansatte og andre skoleansatte inspirasjon til aktiviteter som blander fysisk fostring og læring. Innholdet i kurset består av både teori- og (mye) praksisøvelser!

Martin Hylland er utdannet Idrettsutvikler og har 15 års erfaring som aktivitetsleder innenfor både idretten og skole/barnehage. Han har jobbet i barnehager og skoler i Oslo og har jobbet de siste tre åren innenfor idretten og med egne kursvirksomhet i samarbeid med Utdanningsetaten.