Logo

118 Lag en naturlekeplass

LØRDAG

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1015

Tor Egil Bagøien

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens og barnehagens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunktet for uteskole, tverrfaglig arbeid og dybdelæring. Kurset setter naturleikeplassen inn i en didaktisk sammenheng. Kurset tar utgangspunkt i boka vår «Lag en naturlekeplass». Kurset passer både for barnehage- og skoleansatte.

Tor Egil Bagøien er førstelektor i friluftsliv og har i 25 år undervist i lærereutdanninga med tema nærnatur. Han har gitt ut flere av de sentrale bøkene om barn og natur. Bagøien driver firmaet ENDRING som kurser ansatte i barnehage og skole i nærnatur. Les mer om firmaet på: toregilbagoien.no