Logo

64 Lag en naturlekeplass

LØRDAG

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens og barnehagens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunktet for uteskole, tverrfaglig arbeid og dybdelæring. Kurset setter naturleikeplassen inn i en didaktisk sammenheng. Kurset tar utgangspunkt i boka vår «Lag en naturlekeplass». Kurset passer både for barnehage- og skoleansatte.

Tor Egil Bagøien er førstelektor i friluftsliv og har i 25 år undervist i lærerutdanninga med tema nærnatur. Han har gitt ut flere av de sentrale bøkene om barn og natur. Bagøien driver firmaet FRILUFTSAKADEMIET som kurser ansatte i barnehage og skole i nærnatur. Les mer om firmaet på: http://www.friluftsakademiet.no

Kurset går også fredag.