Logo

32 Lag en naturlekeplass

FREDAG

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunkt for uteskole, tverrfaglig arbeid og dybdelæring. Kurset setter naturlekeplassen inn i en didaktisk sammenheng. Kurset tar utgangspunkt i boka vår «Lag en naturlekeplass». Kurset passer både for barnehage- og skoleansatte.Tor Egil Bagøien er førstelektor i friluftsliv og har i 25 år undervist i lærerutdanninga med tema nærnatur. Han har gitt ut flere av de sentrale bøkene om barn og natur. Bagøien driver firmaet FRILUFTSAKADEMIET som kurser ansatte i barnehage og skole i nærnatur. Les mer om firmaet på: friluftsakademiet.noKurset arrangeres også på lørdag.