Logo

064 Lek og inkludering som motvekt til utestengelse og mobbing

FREDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA110/113

Kari Pape

I mange barnehager har leken kommet helt i skyggen av alle strukturerte og planlagte aktiviteter knyttet til fagområdene i rammeplanen. I kurset fokuseres det på hvordan dere sammen må løfte fram leken og gjøre den til barnehagens kjerneoppgave. Jeg har gjentatte ganger observert hva som skjer i barnehager der de ansatte overlater leken til tilfeldighetene, og/eller har et ureflektert forhold til egne holdninger knyttet til enkeltbarn. Jeg har dessverre ofte erfart at ansatte, direkte eller indirekte, bidrar til utestengelse av enkeltbarn.

Barn som på ulike måter holdes utenfor barnehagens lekende fellesskap, mister mye av det gode ved å være barn. Å leke og kjenne tilhørighet er avgjørende for barns opplevelse av livsmestring og utvikling av en sunn psykisk helse. Min påstand er at det å bygge lekende og inkluderende fellesskap i barnehagen er identisk med å forebygge utestengelse og mobbing.

Kari Pape er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun eide og drev Kari Papes barnehage fra 1988 til 2004. Siden 2004 har hun jobbet på fulltid som forfatter, foredragsholder og veileder for barnehagefolk og foreldre. Våren 2002 gav hun ut to bøker om lek og inkludering. Hun startet Foreldrekanalen.com i mars 2020.