Logo

055 Lek og læring i friluft

FREDAG

09.00-11.30Åpent for alleSted: St. Hansparken, Knut Knudsens plass

Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd

Kurset tar utgangspunkt grunnskolens læreplaner og rammeplanen for barnehage. Deltakerne får prøve på mange forskjellige aktiviteter. Hovedfokus er lek og læring med hele kroppen. Det gis også praktiske tips til hvordan uteaktivitet kan drives i barnehage, SFO og skole. Deltakerne må ha på klær og sko for uteaktivitet.

NB! Kurset avholdes i St. Hansparken, oppmøte i sørenden av parken (Knut Knudsens plass).

Kursholdere er Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd (OF), som er utdannet innen friluftsliv, pedagogikk, idrett og folkehelsearbeid. OF arbeider for mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage. Hvert år er over 8 000 barn og 2 000 pedagoger deltakere på våre kurs. Se www.oslofjorden.org.

Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd.