Logo

35 Lek og læring i friluft

FREDAG

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset tar utgangspunkt i grunnskolens læreplaner. Gjennom lek og læring får deltakerne prøve på mange forskjellige aktiviteter. Hovedfokus er fysisk aktivitet og samarbeidsøvelser, matematikk, norsk og naturfag. Det gis også praktiske tips til hvordan uteaktivitet kan drives i barnehage, SFO og skole. Deltakerne må ha på klær og sko for uteaktivitet.

NB! Kurset avholdes i Stensparken, oppmøte ved vannspeilet midt i parken

Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) er utdannet innen biologi, friluftsliv, pedagogikk, idrett og folkehelsearbeid. OF arbeider for mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage. Hvert år er over 8 000 barn og 2 000 pedagoger deltakere på våre kurs. Se www.oslofjorden.org.

Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd.