Logo

72 Lekegod eller kommunegrå?

LØRDAG

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hva kjennetegner lekegode barnehager?

  • Hvordan identifisere kvalitetsforskjeller på lekegodhet?
  • Observere, analysere og støtte leken på lekens premisser – hvordan?
  • Lek, psykososialt barnehagemiljø og forebygging av undertrykkelse.
  • Gutt voldsom – gutt plagsom?
  • Voksenkulturens ansvar.
  • Lek og språk.
  • Voksenkultur som tenker lek i alle fagområder og situasjoner – hvordan?

Terje Melaas er Lekeombud i Norge, og er opptatt av hvordan personalet i barnehager, SFO og skoler kan støtte barn til å leke. Terje har skrevet en rekke artikler og bøker om temaet.

Kurset arrangeres også fredag.