Logo

66 Lekekultur og voksenkultur på samme planet?

LØRDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset omhandler:

  • Lekenhet hos barna.
  • Fagområder og situasjoner som fremmer lekekultur.
  • Inkludering og språk.
  • Fysisk miljø som inviterer eller blokkerer.
  • «…men vi er jo ikke så kreative her» – om å snu voksenkultur.

Terje Melaas er barnehagelærer og universitetslektor med lek som spesialfelt.