Logo

056 Lekens betydning – vårt profesjonsetiske ansvar

FREDAG

13.30-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G233

Birgitte Fjørtoft

I Rammeplanen er det heldigvis slått fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi la oss inspirere og berike av barns lekende væren i verden? De ansattes tilstedeværelse og sensitivitet i møte med barns lek har avgjørende betydning for god kvalitet i barnehagen. Men hvordan henger dette sammen med vårt profesjonsetiske ansvar som barnehagelærere? Og hva har dette med en perlet furunål å gjøre?

Birgitte Fjørtoft er utdannet barnehagelærer fra DMMH og har master i barnehagepedagogikk fra NTNU/DMMH. Hun jobber 50% som barnehagelærer, er redaktør for tidsskriftet Barnehagefolk og forfatter av boken «Læringens ville veier – Etiske møter i barnehagen». I høst gir hun ut boken «Perlet furunål – en innføring i barns lek» hos Universitetsforlaget. Hun reiser også rundt og holder foredrag på ulike konferanser, fagdager, plandager og personalmøter.