Logo

05 Livsmestring fra barnehage til ungdomsskole

FREDAG

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset vil gi en presentasjon av de mentaliseringsbaserte programmene Se barnehagebarnet innenfra og Se eleven innenfra. Kurset vil være praksisnært og inneha eksempler som er tilpasset både de yngre og eldre barna/ungdommene.

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykologspesialister, fagbokfortattere og ledere av Tilknytningspsykologene.