Logo

076 Matematisk samtale – kjerneelementenes minste felles multiplum

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Mona Røsseland

Kjerneelementene i den nye planen i matematikk beskriver sentrale matematiske prosesser. En betingelse for dybdelæring er at elevene i læringsarbeidet møter ulike oppgavetyper og aktiviteter som støtter disse matematiske prosessene.

Et felles punkt for prosessene er at elevene får samarbeide og kommunisere, der de får beskrive løsninger og metoder, begrunne, argumentere og forklare – i par, i små grupper og i hel klasse. Verkstedet vil være rettet mot gode matematiske samtaler innenfor ulike oppgavetyper med elever på barnetrinnet.

Kurset går også på fredag ettermiddag.

Mona Røsseland er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, lærerutdanningen. Mona har bakgrunn som lærer i grunnskolen, lærebokforfatter (Multi) og veileder og kursholder i matematikkundervisning. Hun har en doktorgrad i matematikkundervisning fra Universitetet i Agder.