Logo

108 Med enkle «trykk» kan du skape bedre forståelse og forutsigbarhet for barn med språkvansker

LØRDAG

09.00-12.00Sted: Pilestredet 52, Rom A 357b

Gitte N. Gjersdal

Så mange som 7-9 % av førskolebarn og 1-2 elever i en klasse har språkvansker. Mange av de barna strever med forståelsen.«Problem in understanding or producing language are among the must frustrating and isolating handicap a child can experience» (Hulme & Snowling, 2019).
I dette praktiske kurset vil jeg vise hvordan nettbrett kan brukes for å styrke og skape forståelse  for de største barna i barnehagen og opp til 2. klasse i skolen. Jeg vil vise arbeidsmåter og apper som kan brukest for alle barna, men hovedfokuset vil være hvordan du kan tilpasse dette for barn med forståelsevansker. Det du lærer på kurset kan du allerede ta i bruk i morgen.

Ta med deg nettbrett og trykk sammen med meg. Fint om du har lastet ned følgende apper før kurset:
Clips 
Puppet Pals 
Skoleskrift eller STL+
Book Creator 
Kidspiration, ithought eller mindomo

Kurset går også på fredag.

Gitte N. Gjersdal jobber som digitalpedagog i Voksenopplæringen (Nydalen). Hun har tidlegere jobbet i mange år i Statped i fagavdeligene  Læringsressurser og teknologiutvikling  og Språk/tale. Gjersdal har lang erfaring om bruk av læringsteknologi for elever med lese, skrive- og språkvansker.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.