Logo

65 Med lek skal landet bygges! Kreativt læringsspill med tverrfaglig appell

LØRDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Vil du være med å utdanne morgendagens kreative problemløsere?
Bli med og få en introduksjon til et lekent og praktisk undervisningsverktøy som trener barn og unges kreative kompetanse, samt evne til å samarbeide om problemløsning. 

Kurset setter fokus på skapende prosesser med en metode som fungerer med flere didaktiske innfallsvinkler. Denne fleksible metoden kan brukes på ulike måter i hele utdanningsløpet (fra bhg-vgs, aks/sfo) og passer i flere fag, og kan hjelpe deg med å utvikle kreative strategier og visualisere ideer.

Kursdeltagerne får en teoretisk og praktisk innføring i metodeverktøyet Playuba som skaper relevante og engasjerende rammer for mulige løsninger, diskusjoner og samarbeid. 
Sammen utforsker vi kreative og estetiske læringsprosesser der fasitsvar ikke finnes. Vi viser eksempler på ulike gjennomføringer og tverrfaglige opplegg som underbygger flere elementer fra Overordnet del i grunnopplæringen.

Sivilarkitekt Vibeke K. Hegg er utvikler av læringsverktøyet Playuba og jobber for å øke den grunnleggende forståelsen av arkitektur, design og kunst til barn og unge. Hun har over 10 års erfaring som formidler i Den kulturelle skolesekken med arkitektur og design-verksteder.

Tekstildesigner Tina Melsom Ziegler driver XRITINA, Redesign og har over 20 års erfaring som barnehagelærer i Norge og England. Tina brenner for det flerkulturelle aspektet og språkutvikling.