Logo

38 Med lek skal landet bygges!

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Vil du være med å utdanne morgendagens kreative problemløsere?

Bli med og få en introduksjon til et lekent og praktisk læringsspill som trener barn og unges kreative kompetanse og evnen til å samarbeide om problemløsning.

Kurset setter fokus på skapende prosesser med en metode som fungerer med flere didaktiske innfallsvinkler. Denne fleksible metoden kan brukes på ulike måter i hele utdanningsløpet (fra bhg-vgs, aks/sfo) og passer i flere fag.

Kursdeltagerne får en teoretisk og praktisk innføring i metodeverktøyet Playuba som skaper relevante og engasjerende rammer for mulige løsninger, diskusjoner og samarbeid. Sammen utforsker vi kreative og estetiske læringsprosesser der fasitsvar ikke finnes. Vi viser eksempler på ulike gjennomføringer og tverrfaglige opplegg som underbygger flere elementer fra Overordnet del i grunnopplæringen.

Vi håper kurset vil gi inspirasjon i hvordan kreative strategier kan brukes i egen praksis.

Sivilarkitekt Vibeke K. Hegg har 15 års erfaring som formidler og produsent i Den kulturelle skolesekken med mål om å øke barn og unges kunnskap om arkitektur, design og kunst. Denne kompetansen, og i samarbeid med lærere, har bidratt til å utvikle læringsspillet Playuba.

Tekstil&smykkedesigner Tina Melsom Ziegler driver XRITINA, Redesign og har over 20 års erfaring som barnehagelærer i Norge og England. Tina brenner for det flerkulturelle aspektet og språkutvikling

Kurset arrangeres også lørdag.